Facebook Twitter YouTube Viber WhatsApp

Login Notice

हजुरले www.drmathnp.com मा sign-up सफलता पूर्वक सम्पन्न गर्नु भएको छ। हजुरलाइ हार्दिक बधाइ र यो गणितीय संसारमा स्वागतम जहाँ हजुरले गणितका सयौ रचनात्मक र सृजनात्मक विषयवस्तुहरू पाउनुहुनेछ । My Files, Discussion Forum र Resource Material हेर्न हामीबाट ACCESS लिनु पर्ने हुन्छ । ACCESS को लागि हरेक दिन बेलुका 7 बजे देखि 8 बजे भित्र  zoom मा जोडिनुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।  Zoom ID र Password यस प्रकार छन्, Zoom ID: 9851004704, Password : 1111 

Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/9851004704?pwd=TDNINFoyV2RhZ2JXTFU5SEdKS0YwUT09  

यहि www.drmathnp.com को Meeting / Conference सेक्सन भित्र गइ ZOOM मा क्लिक गरेर पनि जोडिन सक्नुहुनेछ ।  Sign up गर्ने र Access पाउने तरिका थाह पाउनको लागि यो लिंकः https://youtu.be/meiYt7_wut4 क्लिक गरी हेर्नुहोला ।

अन्य जानकारीहरू

  1. हाम्रो वेबसाइट www.drmathnp.com को बारेमा हजुरलाइ कुनै समस्या परेको भए, बेलुका 7 बजे देखि 8 बजे भित्र हजुरको अनुकुल समयमा ZOOM मा हामीसँग जोडिनु होला ।
  2. www.drmathnp.com को Meeting/Conference सेक्सनको ‘zoom’ मा क्लिक गरी ACCESS पाउन हामीसँग जुममा जोडिनुहोस् । (7PM to 8PM). Zoom ID: 9851004704 Password: 1111
  3. हामीसँग फेसबुकमा जोडिन Facebook भित्र गई D. R. Simkhada, Simkhada खोजेर Like गर्नुहोस्  र शैक्षिक जानकारीहरू पाउनुहोस् ।
  4. ट्रेनिङका भिडियो तथा जुम रेकर्डिङका लागि हामीसँग युटुबमा जोडिनुहोस् । YouTube भित्र गई DRMATHNP खोजेर Subscribe, Like र Share गर्नुहोस्।

Your signing up to www.drmathnp.com is successfully completed. Congratulations and welcome to the world of Mathematic teaching where you can have access to hundreds of interactive and creative maths resources. You need to get access from www.drmathnp.com to use the sections My Files, Discussion Forum and Resource Material. To get access for the resources, kindly join our ZOOM session that is held every day from 7 pm to 8 pm. (Use the ZOOM ID: 9851004704 and password : 1111).  You can even join our ZOOM session clicking on the ZOOM icon which is inside the Meeting / Conference in our page www.drmathnp.com. To know how to do Sign up to www.drmathnp.com and get access to its resources, you may use the link: https://youtu.be/meiYt7_wut4

Other Information

  1. Join our regular ZOOM session that is held everyday from 7 pm to 8 pm to know more about the page www.drmathnp.com. (Zoom ID: 9851004704 Password: 1111)
  2. If you have any problem on www.drmathnp.com then give us call on Viber or WhatsApp between 5am to 7am and 5pm to 7 pm to solve the problems.
  3. Like our Facebook D. R. Simkhada, Simkhada page to stay connected and updated with educational news, updates and current trends in mathematics teaching.
  4. Subscribe, like and share our YouTube Channel DRMATHNP to get connected with audio, video, training sessions, ZOOM recordings and current materials on mathematics teaching.