Facebook Twitter YouTube Viber WhatsApp

Congratulations ! हार्दिक बधाई !

Congratulations ! हार्दिक बधाई !

 1. Your Sign Up process is done.
  ( हजुरको Sign Up प्रक्रिया सम्पन्न भयाे । )
 2. तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण हामीलाई WhatsApp को माध्यमबाट पठाउनु होला । शिक्षक हुनु भएको प्रमाण प्राप्त भएपछि यो साइटको ACCESS पाउनु हुनेछ । ACCESS पाइसकेको जानकारी पनि WhatsApp को Message बाट पाउनु हुनेछ । ACCESS पाइसक्नु भएपछि Login गरी My Files मा जानु होस् । Register this device मा click गरी सबै पुस्तकहरू हेर्नुहोस् ।
 3. प्रश्नहरू सोध्न Ask Question मा जानुहोस् । अन्य स्रोत सामग्रीहरू हेर्न Resource materials मा जानुहोस् ।
 4. To connect with us in Facebook just click on D. R. Simkhada and Like it.
  हामीसँग फेसबुकमा जोडिन  D. R. Simkhada   मा क्लिक गरी Like गर्नुहोस्।
 5. To connect with us in YouTube search  DRMATHNP in YouTube and Subscribe, Like and Share it. Or, Click on DRMATHNP
  हामीसँग युटुबमा जोडिन YouTube भित्र गई DRMATHNP खोजेर Like, Subscribe र Share गर्नुहोस्। अथवा DRMATHNP मा क्लिक गर्नुहोस् ।

Thank you so much !
You have a wonderful time !!
Stay home, Stay safe, Take care !!!