Facebook Twitter YouTube Viber WhatsApp

Maintenance

Website is Under MAINTENANCE

वेबसाइट मर्मत तथा सुधार हुँदैछ ।

विशेष यो वेबसाइट www.drmathnp.com मर्मत तथा व्यापकरूपमा सुधार गर्दैछौँ । केही समय यहाँहरूलाई सेवा अवरुद्ध गर्न बाध्य भएका छौँ। यहाँहरूलाई पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमा चाहन्छौँ । यथासक्य चाडो हजुरहरूलाई उपलब्ध भएको सेवा सुचारू हुने छ । धन्यबाद ।